Umělecká tvorba - Kamil Rydlo

Malby na zeď, kresby, malby a jejich tištěné reprodukce

Kresby tužkou

Malý průřez mojí tvorbou kreslenou tužkou, ve které se snažím o co nejvýstižnější zachycení reality.
Počet dosud nakreslených portrétů jde do několika stovek, hlavně podle fotografií.