Umělecká tvorba - Kamil Rydlo

Malby na zeď, kresby, malby a jejich tištěné reprodukce

Výstavy

Přehled uskutečněných výstav a výstavních akcí:

2013  - Jihlava - Zacheus klub
2014  - Brno - Galerie SC
         - Jihlava - Café Etage
2015  - Brno - kavárna Anděl
         - Jihlava - Městská knihovna
                      - B1 klub
                      - Pivní časy
                      - spoluúčast na výstavě spolku Ji.na.k v Zacheus klubu
         - České Budějovice - Artfest
2016  - Brtnice - Zámek
         - Jihlava - Kafárie
                      - spoluúčast na výstavě spolku Ji.na.k
         - Přibyslav - Grand Café
         - České Budějovice - Artfest

2017 - Brno - Animefest (craftalley)
         - Cheb - Chebské dvorky